คำพูดชั่ว ย่อมพาตัวให้เดือดร้อน

คำพูดชั่ว ย่อมพาตัวให้เดือดร้อน

มุตฺวา ตปติ ปาปกํ อ่านว่า มุดตะวา ตะปะติ ปาปะกัง

เพิ่มเพื่อน