เป็นคน ไม่ควรเบียดเบียนกัน

เป็นคน ไม่ควรเบียดเบียนกัน

น ปาโณ ปาณินํ หญฺเญ อ่านว่า นะ ปาโน ปานินัง หันเย

เพิ่มเพื่อน