ศีล เป็นเกราะป้องกันอย่างน่าอัศจรรย์

ศีล เป็นเกราะป้องกันอย่างน่าอัศจรรย์

สีลํ กวจมพฺภุตํ อ่านว่า สีลัง กะวะจะมับพุตัง

เพิ่มเพื่อน