อย่าหมิ่นว่าความชั่วเล็กน้อย จะไม่มีผล

อย่าหมิ่นว่าความชั่วเล็กน้อย จะไม่มีผล

มาวมญฺเญถ ปาปสฺส น อาคมิสฺสติ อ่านว่า มาวะมันเยถะ ปาปัดสะ นะ อาคะมิดสะติ

เพิ่มเพื่อน