การไม่ทำบาป นำมาซึ่งความสุข

การไม่ทำบาป นำมาซึ่งความสุข

ปาปานํ อกรณํ สุขํ อ่านว่า ปาปานัง อะกะระนัง สุขัง

เพิ่มเพื่อน