ควรเป็นผู้เลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะสม

ควรเป็นผู้เลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะสม

สมชีวิตา โหติ อ่านว่า สะมะชีวิตา โหติ

เพิ่มเพื่อน