ผู้มีปัญญา ย่อมตามรักษาจิต

ผู้มีปัญญา ย่อมตามรักษาจิต

จิตฺตํ รกฺขถ เมธาวี อ่านว่า จิดตัง รักขะถะ เมทาวี

เพิ่มเพื่อน