คนฉลาด พลอยยินดีการให้ทาน

คนฉลาด พลอยยินดีการให้ทาน

ธีโร จ ทานํ อนุโมทมาโน อ่านว่า ทีโร จะ ทานัง อะนุโมทะมาโน

เพิ่มเพื่อน