ควรตั้งใจทำธุระของตน

ควรตั้งใจทำธุระของตน

อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย อ่านว่า อัดตะโน วะ อะเวกเขยยะ

เพิ่มเพื่อน