คนใจการุณย์ ช่วยคนให้หายโศกเศร้า

คนใจการุณย์ ช่วยคนให้หายโศกเศร้า

นิวตฺตยนฺติ โสกมฺหา อ่านว่า นิวัดตะยันติ โสกัมหา

เพิ่มเพื่อน