บริโภคคนเดียว ย่อมไม่ได้ความสุข

บริโภคคนเดียว ย่อมไม่ได้ความสุข

เนกาสี ลภเต สุขํ อ่านว่า เนกาสี ละพะเต สุขัง

เพิ่มเพื่อน