ควรทำบุญ เพราะบุญนำความสุขมาให้

ควรทำบุญ เพราะบุญนำความสุขมาให้

ปุญญานิ กยิราถ สุขาวหานิ อ่านว่า ปุนยานิ กะยิราถะ สุขาวะหานิ

เพิ่มเพื่อน