คนที่ขยัน วันแต่ละวันคือวันโชคดี

คนที่ขยัน วันแต่ละวันคือวันโชคดี

ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ อ่านว่า ตัง เว พัดเทกะรัดโตติ

เพิ่มเพื่อน