จงพยายามในหน้าที่ของตน

จงพยายามในหน้าที่ของตน

วายมสฺสุ สกิจฺเจสุ อ่านว่า วายะมัดสุ สะกิดเจสุ

เพิ่มเพื่อน