บุคคลที่ถูกนินทาโดยส่วนเดียว ไม่มี

บุคคลที่ถูกนินทาโดยส่วนเดียว ไม่มี

เอกนฺตํ นินฺทิโต โปโส อ่านว่า เอกันตัง นินทิโต โปโส

เพิ่มเพื่อน