เลือกคบคนดี มีแต่ความเจริญ

เลือกคบคนดี มีแต่ความเจริญ

ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม อ่านว่า พัดโท สัปปุริเสหิ สังคะโม

เพิ่มเพื่อน