ความดี คนดีทำได้ง่าย

ความดี คนดีทำได้ง่าย

สุกรํ สาธุนา สาธุ อ่านว่า สุกะรัง สาทุนา สาทุ

เพิ่มเพื่อน