ความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความเร่งรีบ

ความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความเร่งรีบ

ขนฺติ สาหสวารณา อ่านว่า ขันติ สาหะสะวาระณา

เพิ่มเพื่อน