จิตที่อบรมแล้ว ย่อมทำการงานให้สำเร็จ

จิตที่อบรมแล้ว ย่อมทำการงานให้สำเร็จ

จิตฺตํ ภาวิตํ กมฺมนิยํ โหติ อ่านว่า จิตตัง ภาวิตัง กัมมะนิยัง โหติ

เพิ่มเพื่อน