ความอยากได้ ไม่มีที่จบสิ้นเลย

ความอยากได้ ไม่มีที่จบสิ้นเลย

อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา อ่านว่า อิจฉา หิ อนันตะโคจะรา

เพิ่มเพื่อน