กรรมจำแนกสัตว์ให้ ทรามและประณีตต่างกัน

กรรมจำแนกสัตว์ ให้ทรามและประณีตต่างกัน

กมฺมํ สตฺเต วิภชติ อ่านว่า กัมมัง สัตเต วิภะชะติ

เพิ่มเพื่อน