ร่มเงาของต้นไม้ ย่อมอำนวยความสุขให้ได้

ร่มเงาของต้นไม้ ย่อมอำนวยความสุขให้ได้

สุขํ รุกฺขสฺส ฉายาว อ่านว่า สุขัง รุกขัสสะ ฉายาวะ

เพิ่มเพื่อน