เป็นคน ควรหวังเรื่อยไป

เป็นคน ควรหวังเรื่อยไป

อาสึเสเถว ปุริโส อ่านว่า อาสิงเสเถวะ ปุริโส

เพิ่มเพื่อน