ทำความดีทีละน้อย ย่อมเต็มด้วยความดี

ทำความดีทีละน้อย ย่อมเต็มด้วยความดี

อาปูรติ ปุญญสฺส โถกํปิ อาจินํ อ่านว่า อาปูระติ ปุนยัดสะ โถกังปิ อาจินัง

เพิ่มเพื่อน