มนุษย์ทั้งหลาย ไม่อาจทำให้เหมือนกันได้

มนุษย์ทั้งหลาย ไม่อาจทำให้เหมือนกันได้

กาตํ มนุสฺเสน ตถา มนุสฺสา อ่านว่า กาตุง มนุสเสนะ ตะถา มนุสสา

เพิ่มเพื่อน