ผู้มีสติ ย่อมมีความสุข

ผู้มีสติ ย่อมมีความสุข

สติมา สุขเมธติ อ่านว่า สะติมา สุขะเมทะติ

เพิ่มเพื่อน