ผู้มีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน

ผู้มีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน

สติมโต สุเว เสยฺโย อ่านว่า สะติมะโต สุเว เสยโย

เพิ่มเพื่อน