การอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นทุกข์

การอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นทุกข์

ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส อ่านว่า ทุกโข พาเลหิ สังวาโส

เพิ่มเพื่อน