คำพูดส่องเห็นน้ำใจ

คำพูดส่องเห็นน้ำใจ

หทยสฺส สทิสี วาจา อ่านว่า หะทะยัสสะ สะทิสี วาจา

เพิ่มเพื่อน