สติ จำเป็นต้องใช้ในทุกๆที่

สติ จำเป็นต้องใช้ในทุกๆที่

สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา อ่านว่า สะติ สับพัดถะ ปัดถิยา

เพิ่มเพื่อน