ผู้ได้รับเกียรติ ก็เพราะความสัตย์

ผู้ได้รับเกียรติ ก็เพราะความสัตย์

สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ อ่านว่า สัดเจนะ กิตติง ปัปโปติ

เพิ่มเพื่อน