ควรหมั่นชำระจิตใจของตนให้ผ่องใส

ควรหมั่นชำระจิตใจของตนให้ผ่องใส

สจิตฺตปริโยทปนํ อ่านว่า สะจิตตะปะริโยทะปะนัง

เพิ่มเพื่อน