ผู้มีความไม่เบียดเบียน ชื่อว่าเป็นปราชญ์

ผู้มีความไม่เบียดเบียน ชื่อว่าเป็นปราชญ์

อหึสา ส เว ธีโร อ่านว่า อะหิงสา สะ เว ธีโร

เพิ่มเพื่อน