คนเรามักเปิดเผยความผิดของคนอื่น

คนเรามักเปิดเผยความผิดของคนอื่น

ปเรสํ หิ โส วชฺชานิ อ่านว่า ปะเรสัง หิ โส วัชชานิ

เพิ่มเพื่อน