อย่าดูหมิ่นวิชา ว่าเล็กน้อย

อย่าดูหมิ่นวิชา ว่าเล็กน้อย

ขุทฺโทติ นาติมญฺเญยฺย อ่านว่า ขุทโทติ นาติมัญเญยยะ

เพิ่มเพื่อน