ธรรมะ ไม่มีล้าสมัย

ธรรมะ ไม่มีล้าสมัย

สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ อ่านว่า สตัญจะ ธัมโม นะ ชะรัง อุเปติ

เพิ่มเพื่อน