ปัญญา เกิดขึ้นได้ด้วยการหมั่นใช้

ปัญญา เกิดขึ้นได้ด้วยการหมั่นใช้

โยคา เว ชายเต ภูริ อ่านว่า โยคา เว ชายะเต ภูริ

เพิ่มเพื่อน