การฟัง ให้เกิดปัญญาเพิ่มพูน

การฟัง ให้เกิดปัญญาเพิ่มพูน

สุตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ อ่านว่า สุตัง ปันยายะ วัฑฒะนัง

เพิ่มเพื่อน