การสำรวมกาย เป็นการดี

การสำรวมกาย เป็นการดี

กาเยน สํวโร สาธุ อ่านว่า กาเยนะ สังวะโร สาธุ

เพิ่มเพื่อน