การสำรวมลิ้น เป็นการดี

การสำรวมลิ้น เป็นการดี

สาธุ ชิวหาย สํวโร อ่านว่า สาธุ ชิวะหายะ สํวโร

เพิ่มเพื่อน