การสำรวมจมูก เป็นการดี

การสำรวมจมูก เป็นการดี

ฆาเนน สํวโร สาธุ อ่านว่า ฆาเนนะ สังวะโร สาธุ

เพิ่มเพื่อน