การสำรวมหู เป็นการดี

การสำรวมหู เป็นการดี

สาธุ โสเตน สํวโร อ่านว่า สาธุ โสเตนะ สังวะโร

เพิ่มเพื่อน