การสำรวมวาจา เป็นการดี

การสำรวมวาจา เป็นการดี

สาธุ วาจาย สํวโร อ่านว่า สาธุ วาจายะ สังวะโร

เพิ่มเพื่อน