การไม่เบียดเบียนกัน เป็นสุขในโลก

การไม่เบียดเบียนกัน เป็นสุขในโลก

อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก อ่านว่า อับพะยาปัดชัง สุขัง โลเก

เพิ่มเพื่อน