พึงเอาชนะคนเสมอกัน ด้วยความกล้าแข็ง

พึงเอาชนะคนเสมอกัน ด้วยความกล้าแข็ง

วิกฺกเมน สมํ ชเย อ่านว่า วิกกะเมนะ สะมัง ชะเย

เพิ่มเพื่อน