ความรู้ของคนพาล ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์

ความรู้ของคนพาล ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์

อนตฺถายญตฺตํ พาลสฺส ชายติ อ่านว่า อะนัดถายะ ยัดตัง พาลัดสะ ชายะติ

เพิ่มเพื่อน