บุคคล อาจแสวงหาความรู้ชั้นสูงจากคนต่ำต้อยได้

บุคคล อาจแสวงหาความรู้ชั้นสูงจากคนต่ำต้อยได้

นีจมฺหาปฺยุตฺตมา วิชฺชา อ่านว่า นีจัมหาบยุดตะมา วิดชา

เพิ่มเพื่อน