ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ในเรื่องที่ได้ยินได้ฟัง

ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ในเรื่องที่ได้ยินได้ฟัง

ปฏิสงฺขานพลา พหุสฺสุตา อ่านว่า ปะติสังขานะพะลา พะหุดสุตา

เพิ่มเพื่อน