ควรยับยั้งใจจากความชั่ว

ควรยับยั้งใจจากความชั่ว

ปาปา จิตฺตํ นิวารเย อ่านว่า ปาปา จิตตัง นิวาระเย

เพิ่มเพื่อน