เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ

เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ

โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ อ่านว่า โมกโข กัลยาณิยา สาธุ

เพิ่มเพื่อน